پنج شنبه, 18 خرداد , 1402
مجری جوان - نمکستان
سلام فاطمه را در اوج بلوای زن زندگی‌آزادی سرودم 29 آوریل 2023

سلام فاطمه را در اوج بلوای زن زندگی‌آزادی سرودم

گفت و گوی خواندنی با شاعر، ترانه‌سرا و مجری برنامه مضیف را از نظر می‌گذرانید.