دوشنبه, 8 خرداد , 1402
مجموعه اشعار بابا طاهر همدانی - نمکستان
مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر 20 مه 2013

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر اگر شیری اگر ببری اگر کور سرانجامت بود جا در ته گور تنت در خاک باشد سفره گستر بگردش موش و مار و عقرب و مور مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر عزیزا ما گرفتار دو دردیم یکی عشق و دگر در دهر […]

بهترین و عاشقانه ترین اشعار بابا طاهر به همراه زندگی نامه بابا طاهر 14 مه 2013

بهترین و عاشقانه ترین اشعار بابا طاهر به همراه زندگی نامه بابا طاهر

بهترین و عاشقانه ترین اشعار بابا طاهر به همراه زندگی نامه بابا طاهر بابا طاهر همدانی یا بابا طاهر عریان شاعر دوبیتی سرا با دانش و معرفت.باباطاهر به دلیل سخاوتمند بودن و فروتنی که شیوه زندگی اکثر عارفان است.این عارف بزرگ که عاشق خداوند بوده در شعرها و دوبیتی های اش از آفرینش های خداوند […]

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher 07 مه 2013

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher زدل مهر تو ای مه رفتنی نی غم عشقت بهر کس گفتنی نی ولیکن شعله مهر و محبت میان مردمان بنهفتنی نی دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher دلا اصلا نترسی از ره دور دلا اصلا نترسی از ته گور دلا اصلا نمیترسی که روزی شوی بنگاه […]

دوبیتی های بابا طاهر 02 مه 2013

دوبیتی های بابا طاهر

دوبیتی های بابا طاهر غم عشق تو مادر زاد دیرم نه از آموزش استاد دیرم بدان شادم که از یمن غم تو خراب آباد دل آباد دیرم دوبیتی های بابا طاهر الهی سوز عشقت بیشتر کن دل ریشم ز دردت ریشتر کن ازین غم گر دمی فارغ نشینم بجانم صد هزاران نیشتر کن دوبیتی های […]

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر 18 آوریل 2013

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر چه باغ است اینکه دارش آذرینه چه دشت است اینکه خونخوارش زمینه مگر بوم و بر سنگین دلان است مگر صحرای عشق نازنینه دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر کجا بی جای ته ای بر همه شاه که مو آیم بدانجا از همه راه همه جا جای […]

سری جدید دوبیتی های عاشقانه و رمانتیک بابا طاهر 14 آوریل 2013

سری جدید دوبیتی های عاشقانه و رمانتیک بابا طاهر

سری جدید دوبیتی های عاشقانه و رمانتیک بابا طاهر غریبی بس مرا دلگیر دارد فلک بر گردنم زنجیر دارد فلک از گردنم زنجیر بردار که غربت خاک دامنگیر دارد دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر هر آن دلبر که چشم مست دیره هزاران دل چو ما پا بست دیره میان عاشقان آن ماه سیما […]

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی 09 آوریل 2013

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی گلی که خود بدادم پیچ و تابش باشک دیدگانم دادم آبش درین گلشن خدایا کی روا بی گل از مو دیگری گیرد گلابش اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی زعشقت آتشی در بوته دیرم در آن آتش دل و جان سوته دیرم سگت ار پا نهد بر […]

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی 07 آوریل 2013

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی قدح بر گیرم و سیر گلان شم بطرف سبزه و آب روان شم دو سه جامی زنم با شادکامی وایم مست و بسیرلالیان شم شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی مو از جور بتان دل ریش دیرم زلاله داغ بر دل بیش دیرم چو فردا نامه خوانان نامه خوانند من شرمنده سر در […]

عاشقانه های بابا طاهر 03 آوریل 2013

عاشقانه های بابا طاهر

عاشقانه های بابا طاهر درین بوم و برانم پرورش نه شوانم جا و روزانم خورش نه سری دیرم که مغزی اندرو نه تنی دیرم که پروای سرش نه عاشقانه های بابا طاهر مو را درد دلم خو کرده واته ندونی درد دل ای بیوفا ته بوره مو سوته دل واته سپارم ته ذونی با دل […]

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر 30 مارس 2013

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر زدست مو کشیدی باز دامان ز کردارت نبی یک جو پشیمان روم آخر بدامانی زنم دست که تا از وی رسد کارم بسامان سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر دلم تنگ ندانم صبر کردن زدلتنگی بوم راضی بمردن ز شرم روی ته مو در حجابم […]