جمعه, 4 فروردین , 1402
مدل دستبند - نمکستان
دستبند مغناطیسی اصل 07 ژانویه 2018

دستبند مغناطیسی اصل

دستبند مغناطیسی اصل آهن رباها تولید کننده نوعی انرژی به نام میدان مغناطیسی می باشند که همگی دارای خاصیت قطبی با قدرت جاذبه و دافعه قوی هستند که قطب شمال و جنوب نامیده میشوندقطب های غیر همنام همدیگر را جذب و قطبهای همنام همدیگر را دفع می کنند.     (سطح سلامتی بدن ما به […]