یکشنبه, 25 مهر , 1400
مرگ - نمکستان
زندگی دختر ۳۵ ساله‌ با جسد پدر سالخورده‌اش در خانه! 10 مارس 2020

زندگی دختر ۳۵ ساله‌ با جسد پدر سالخورده‌اش در خانه!

دختر جوان که عقب مانده ذهنی بود بعد از مرگ پدرش در خانه چند روز کنار جسد وی زندگی کرد.