یکشنبه, 25 مهر , 1400
مسیج عاشقانه توپ - نمکستان
11 سپتامبر 2013

مسیج عاشقانه جدید و زیبا

مسیج عاشقانه جدید و زیبا به چــــه تشبیه کنم نــام تو را به بــــهار یا به آبی  زلال دریــــا ! ســـــاده تر می گویم تــو تمامیـــت احساس منی مسیج عاشقانه جدید و زیبا دست خودم نیست به گمانم دست تو است که می تواند مرا با یک سلام خشک و خالی به آینده امیدوار کند […]