چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
مصاحبه - نمکستان
۵ نکته تاثیرگذار ظاهری برای موفقیت در مصاحبه شغلی 13 ژانویه 2018

۵ نکته تاثیرگذار ظاهری برای موفقیت در مصاحبه شغلی

۵ نکته تاثیرگذار ظاهری برای موفقیت در مصاحبه شغلی   ۱. رنگ تک و بدون سایه را انتخاب کنید . در هر مصاحبه، شما می خواهید مدیر منابع انسانی بر روی شما تمرکز کند، نه بر روی پیراهن پرتقال صورتی تان. به جای الگوهای شلوغ، رنگهای جامد تک رنگ را که شخصیت شما را انعکاس […]