یکشنبه, 6 فروردین , 1402
مطالب در وصف خداوند - نمکستان
22 اکتبر 2013

اس ام اس در وصف خداوند

اس ام اس در وصف خداوند می دونی خدا با اینکه می دونم هیچ وقت جوابی از تو در غالب یه موجود خاکی نخواهم شنید و هیچ وفت موفق به دیدار خاکی با تو نخواهم بود ولی وقتی فکر می کنم که تو هستی و گوش می دی ارومتر می شم اس ام اس در […]