چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
مطالب عاشقانه - نمکستان
جملات عاشقانه کوتاه سری ۱۲ 01 نوامبر 2013

جملات عاشقانه کوتاه سری ۱۲

جملات عاشقانه کوتاه آبان Short romantic phrases in Persian date Aban بـــــــــودم دیدم با دیــــــــــگری شادتـــری رفتــــــم ! جملات عاشقانه کوتاه آبان Short romantic phrases in Persian date Aban شما را به اُبهت این زمستان سوگند در بــرف ، آهسته گام بـرداریـد ! شایـد… شایـد ، چشمی پشیمان ، رد پایــم را دنبال کند … […]