دوشنبه, 7 فروردین , 1402
میلگرد - نمکستان
قدم گذاشتن در مسیر درست من را به موفقیت رساند 21 ژانویه 2023

قدم گذاشتن در مسیر درست من را به موفقیت رساند

هر فردی برای رسیدن به ثروت راه های زیادی را طی می کند و مهم این است که در چه مسیری قدم برمی دارد تا به هدف برسد. من مسیری که انتخاب کردم راه تجارت بود

استقامت و افکار درخشانم مرا پولدار کرد 20 ژانویه 2023

استقامت و افکار درخشانم مرا پولدار کرد

برای شروع هر کاری مواد اولیه لازم است اما از نظر من روحیات ما هم نیازمند مواد اولیه هستند.