شنبه, 12 فروردین , 1402
میوه زمستانی - نمکستان
معرفی میوه های زمستانی برای جلوگیری از اثرات بد آلودگی هوا بر ریه و بدن 01 فوریه 2023

معرفی میوه های زمستانی برای جلوگیری از اثرات بد آلودگی هوا بر ریه و بدن

برخی از میوه‌ها، دارای اثربخشی قابل توجهی در مبارزه بر عوارض جانبی ناشی از آلودگی هوا بر بدن انسان‌ها هستند. در ادامه به معرفی این میوه‌ها می‌پردازیم.