یکشنبه, 6 فروردین , 1402
نقاشی با نقطه و خط - نمکستان
18 اکتبر 2013

نقاشی با نقطه + عکس ها

در نگاه اول شاید این پرتره به نظر یک عکس به نظر برسد اما این نقاشی حاصل زحمات چندین روزه نقاشی به نام میگوئل اندرا است او پس از 138 ساعت کار بر روی این پرتره و با کشیدن 2 میلیون نقطه آن را به پایان رسانده است و به عنوان جدیدترین کار خود آن […]