دوشنبه, 15 آذر , 1400
نور خورشید - نمکستان
عکس حیرت انگیز از تاثیر مخرب نور خورشید روی یک طرف صورت این مرد 18 سپتامبر 2013

عکس حیرت انگیز از تاثیر مخرب نور خورشید روی یک طرف صورت این مرد

عکس حیرت انگیز از تاثیر مخرب نور خورشید روی یک طرف صورت این مرد به گزارش نمکستان این مرد راننده ماشین های سنگین است و ۲۸ سال از عمرش را در پشت فرمان کامیونش گذرانده است. به صورتش توجه کنید سمتی که محافظت نشده و زیر نور خورشید بوده چقدر بیشتر از بین رفته و […]