جمعه, 4 فروردین , 1402
همبرگر زن - نمکستان
قیمت همبرگر زن نیمه اتوماتیک 10 سپتامبر 2022

قیمت همبرگر زن نیمه اتوماتیک

در بازار مدلهای متنوعی از دستگاه های کباب پز و همبرگر زن فلزی وجود دارد که می توان به نمونه های دستی، چدنی و نیمه اتوماتیک آن اشاره کرد.