شنبه, 13 آذر , 1400
هوش مصنوعی - نمکستان
هوش‌مصنوعی جستجوی خانه آسان‌تر کرد 09 دسامبر 2019

هوش‌مصنوعی جستجوی خانه آسان‌تر کرد

این سامانه کاربران را پیش از آغاز تصمیم‌گیری تا انجام معامله ملکی همراهی می‌کند و آگاهی متقاضیان را نسبت به محله افزایش داده و از ارزش واقعی ملک باخبر می‌کند.