چهارشنبه, 31 شهریور , 1400
وانت - نمکستان
عکس زنی در پشت وانت جنجال آفرید + عکس ها 14 سپتامبر 2013

عکس زنی در پشت وانت جنجال آفرید + عکس ها

عکس زنی در پشت وانت جنجال آفرید + عکس ها عکسی که این مرد بصورت برچسب بر روی درب وانتش زده بود باعث اعتراض و شکایت همسایگانش شد افراد زیادی با پلیس تماس گرفتند و موضوع این تصویر را گزارش دادند