چهارشنبه, 17 آذر , 1400
ورزش خطرناک - نمکستان
19 اکتبر 2013

دل و جرات یا دیوانگی + عکس ها

حرکت خطرناک و مرگ آور روی یک برج فلزی راه رفتن روی طناب بدون هیچ حفاظتی حرکت رعب اور در کنار دره حرکت زیبا و خطرناک روی صخره خطرناک دوچرخه سوار دیوانه در لبه ی پرتگاه خوفناک بالانس در جا لب صخره و کوهستان دل و جرات یا دیوانگی + عکس ها