چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - نمکستان
«پزشک خانواده» کشوری می‌شود 17 ژانویه 2023

«پزشک خانواده» کشوری می‌شود

آن طور که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داده به شرط تأمین اعتبار، اجرای سراسری برنامه پزشک خانواده از اردیبهشت ۱۴۰۲ کلید می‌خورد. در حال حاضر از اول دی ماه ارجاع در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر آغاز شده و در صورت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برنامه پزشک خانواده به شکل کشوری اجرا خواهد شد.