چهارشنبه, 31 شهریور , 1400
پشه - نمکستان
بزرگترین قاتل دنیا + عکس ها 15 جولای 2014

بزرگترین قاتل دنیا + عکس ها

با تحقیقاتی که روی حشرات و حیوانات مختلف صورت گرفته است این موضوع به وضوح قابل تشخیص بوده است که پشه ها بیشترین مرگ را برای انسان ها رقم می زنند.