جمعه, 21 مرداد , 1401
پلاک دندان - نمکستان
پلاک دندان چیست و چه غذاهایی پلاک دندان ایجاد میکنند؟ 14 فوریه 2020

پلاک دندان چیست و چه غذاهایی پلاک دندان ایجاد میکنند؟

پلاک یک روکش چسبنده است که هر روز روی دندان های شما شکل می گیرد، این روکش لغزنده را هنگام بیدار شدن از خواب می توانید احساس کنید.