دوشنبه, 4 بهمن , 1400
پيامک روز کارگر - نمکستان
متن ادبی و پیامک های رسمی تبریک روز جهانی کار و کارگر 24 آوریل 2013

متن ادبی و پیامک های رسمی تبریک روز جهانی کار و کارگر

پیامک های رسمی تبریک روز جهانی کار و کارگر با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر روز جهانی کار و کارگر گرامی باد کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند زیرا چرخش دست و […]