سه شنبه, 9 آذر , 1400
پیامک تولد حضرت زهرا - نمکستان
پیامک های ولادت حضرت زهرا 28 آوریل 2013

پیامک های ولادت حضرت زهرا

پیامک های ولادت حضرت زهرا بر کوکب آسمان عصمت صلوات بر فاطمه گوهر نبوت صلوات بر مادر یازده امام برحق از صبح ازل تا به قیامت صلوات پیامک های ولادت حضرت زهرا ای اولین زنی که به مردان سرآمدی سر تا قدم تجسم اوصاف سرمدی کانون عشق و عاطفه یعنی که فاطمه آئینه ی تمام […]