جمعه, 21 مرداد , 1401
پیامک روز زمین پاک و جشن گیاه آوری - نمکستان
اس ام اس روز زمین پاک و جشن گیاه آوری 18 آوریل 2013

اس ام اس روز زمین پاک و جشن گیاه آوری

اس ام اس روز زمین پاک و جشن گیاه آوری می ریم تو جنگل و کوه و بیابون هوا اونجاست نه توی این خیابون یکم گیاه آوری می کنیم توی دشت شایدم کاشتیم یه دو سه تا بذر کشک !!! اس ام اس روز زمین پاک و جشن گیاه آوری ای مادر ای زمین! امروز […]