جمعه, 21 مرداد , 1401
پیام تبریک بزرگداشت سعدی - نمکستان
پیامک و اشعار تبریک بزرگداشت روز سعدی 18 آوریل 2013

پیامک و اشعار تبریک بزرگداشت روز سعدی

اس ام اس بزرگداشت سعدی | تبریک بزرگداشت روز سعدی سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز ! بزرگداشت سعدی خجسته باد اس ام اس بزرگداشت سعدی ثنا و حمد بی‌پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را الها قادرا پروردگارا کریما منعما آمرزگارا چه باشد پادشاه پادشاهان اگر رحمت کنی مشتی گدا را خداوندا […]