دوشنبه, 15 آذر , 1400
پ ن پ - نمکستان
اس ام اس د ن د و پ نه پ سری ۱۲ 21 نوامبر 2013

اس ام اس د ن د و پ نه پ سری ۱۲

اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر مامانم میگه مگس رو نگاه کن نشسته رو مانیتور می گم چیکارش کنم بکشمش؟ په نه په بهش بگو یکم عقب تر بشینه چشاش ضعیف نشه اس ام اس د ن د و پ نه پ آذر از دستشویی اومدم بیرون همکارم منتظر وایستاده […]