سه شنبه, 30 دی , 1399
کوتوله - نمکستان
هفت کوتوله واقعی + عکس ها 14 سپتامبر 2013

هفت کوتوله واقعی + عکس ها

هفت کوتوله واقعی + عکس ها این زن و شوهر به طور مادر زادی کوتوله به دنیا آمده اند. ۱۳ سال از ازدواج این زن و شوهر گرجستانی می گذرد و حاصلش ۵ فرزند است