شنبه, 13 آذر , 1400
کولر - نمکستان
با ویروس کرونا درخانه بمانید؛ تابستان داغ را تبدیل به خنک ترین تابستان کنید 19 مه 2020

با ویروس کرونا درخانه بمانید؛ تابستان داغ را تبدیل به خنک ترین تابستان کنید

در تابستان پیش رو با توجه به اینکه هنوز سازمان جهانی بهداشت اعلائم نکرده است خطر ویروس کرونا از بین رفته است. پیشنهاد می کنیم که در خانه بمانید. داغ بودن تابستان و سرویس نبودن کولرآبی  و کلافگی اینکه نمی توانید از خانه بیرون بروید، می تواند در خانه ماندن را برای شما دردناک کند.