سه شنبه, 9 آذر , 1400
گفتگو و درد دل با خدا - نمکستان
25 سپتامبر 2013

گفتگو و درد دل با خدا

گفتگو و درد دل با خدا یا حیّ و یا قیّوم الله جان سلام خودت خوب می دانی عزیزم که لبریزم از عشقت و دارم سر می روم لبالبم از سخن عاشقانه برایت هر چه می گویم بیشتر سرریزم می کنی هر چه می گریم بغضم گلوگیرتر می شود هر چه می نوشانی‌ تشنه ترت […]