شنبه, 13 آذر , 1400
گینر - نمکستان
بهترین گینر ها و کربوهیدرات ها را بشناسید 22 دسامبر 2019

بهترین گینر ها و کربوهیدرات ها را بشناسید

گینر ها نوعی کربوهیدرات هستند که ترکیبی از چربی و پروتوئین هستنند مصرف گینر ها باعث می شود که ورزشکاران بعد از تمرینات احساس خستگی کمتری بکنند.