شنبه, 13 آذر , 1400
یادگیری - نمکستان
یاد گرفتن «هرچیزی» تنها در بیست ساعت؟!! 12 ژانویه 2020

یاد گرفتن «هرچیزی» تنها در بیست ساعت؟!!

اگر به شما بگوییم که هر چیزی را می‌توانید در بیست ساعت یاد بگیرید چه می‌کنید؟