شنبه, 1 آبان , 1400
ابوسعید ابوالخیر - نمکستان
اشعار زیبا و عاشقانه ابوسعید ابوالخیر 07 سپتامبر 2014

اشعار زیبا و عاشقانه ابوسعید ابوالخیر

اشعار ابوسعید ابوالخیر xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز آ این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی باز آ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx وصل تو کجا و من مهجور کجا دردانه کجا حوصله مور کجا هر چند ز سوختن ندارم باکی پروانه کجا […]

گلچین اشعار ابوسعید ابوالخیر سری 2 06 سپتامبر 2014

گلچین اشعار ابوسعید ابوالخیر سری 2

اشعار ابوسعید ابوالخیر خواهی که کسی شوی ز هستی کم کن ناخورده شراب وصل مستی کم کن با زلف بتان دراز دستی کم کن بت را چه گنه تو بت‌پرستی کم کن اشعار زیبا و ناب ابوسعید ابوالخیر گفتار نکو دارم و کردارم نیست از گفت نکوی بی عمل عارم نیست دشوار بود کردن و […]