جمعه, 14 بهمن , 1401
شعر استاد شهریار در مورد همدان - نمکستان
شعر طغرای امان از استاد شهریار 28 اکتبر 2014

شعر طغرای امان از استاد شهریار

شعر طغرای امان از استاد شهریار آمد آن شاهد دل برده و جان بازآورد جانم از نو به تن آن جان جهان بازآورد اشک غم پاک کن ای دیده که در جوی شباب آب رفته است که آن سرو روان بازآورد