چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
مناسبتی - نمکستان
اس ام اس و شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ 11 اکتبر 2014

اس ام اس و شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ

اس ام اس و شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ «« اس ام اس شعرهای زیبا برای روز بزرگداشت حافظ »» مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست «« اس […]