شنبه, 9 مرداد , 1400
عکس خر - نمکستان
رکورد گینس بزرگترین خر ( الاغ ) زنده در جهان 25 ژانویه 2015

رکورد گینس بزرگترین خر ( الاغ ) زنده در جهان

عکس های رکورد گینس بزرگترین خر ( الاغ ) زنده در جهان این الاغ بلند قد ترین الاغ زنده در جهان می باشد و به واسطه این قد بلند نامش در کتاب جهانی گینس ثبت گردیده است

رکورد گینس کوتاه ترین الاغ جهان 14 دسامبر 2014

رکورد گینس کوتاه ترین الاغ جهان

رکورد گینس کوتاه ترین الاغ جهان این خر با رکورد کوتاه ترین خر جهان نام خود را در کتاب جهانی گینس ثبت کرده است در ادامه عکس های این الاغ رکورد دار را مشاهده نمایید