سه شنبه, 30 شهریور , 1400
داستان کوتاه در مورد جوانمردی - نمکستان
داستان کوتاه دزدیدن جوانمردی 22 دسامبر 2014

داستان کوتاه دزدیدن جوانمردی

داستان کوتاه دزدیدن جوانمردی اسب سواری ، مرد چلاقی را سر راه خود دید که از او کمک می خواست مرد سوار دلش به حال او سوخت از اسب پیاده شد و او را از جا بلند کرد و روی اسب گذاشت تا او را به مقصد برساند