چهارشنبه, 31 شهریور , 1400
داستان کوتاه از پیامبران - نمکستان
داستان از حرف تا عمل 14 ژانویه 2015

داستان از حرف تا عمل

داستان از حرف تا عمل در زمـان پـیـغمبر اکرم (ص) طفلى بسیار خرما مى خورد . هر چه او را نصیحت مى کردند که زیاد خوردن خرما ضرر دارد فایده نداشت . مادرش تصمیم گرفت او را به نزد پیغمبر (ص) بیاورد تا او را نـصـیـحت کند.

داستان کوتاه سوال حضرت یحیی و رنج شیطان 15 دسامبر 2014

داستان کوتاه سوال حضرت یحیی و رنج شیطان

داستان کوتاه سوال حضرت یحیی و رنج شیطان شیطان به حضرت یحیی گفت : می خواهم تو را نصیحت کنم ! حضرت یحیی فرمود : من میلی به نصیحت تو ندارم ولی می خواهم بدانم طبقات مردم نزد شما چگونه اند

داستان کوتاه حضرت سلیمان و مورچه 27 اکتبر 2014

داستان کوتاه حضرت سلیمان و مورچه

داستان کوتاه حضرت سلیمان و مورچه روزی حضرت سلیمان (ع ) در کنار دریا نشسته بود ، نگاهش به مورچه ای افتاد که دانه گندمی را با خود به طرف دریا حمل می کرد

08 نوامبر 2013

داستان کوتاه دلسوزی عزراییل برای دو نفر

روزی رسول خدا (ص) نشسته بود عزراییل به زیارت آن حضرت آمد پیامبر(ص) از او پرسید : ای برادر چندین هزار سال است که تو مأمور قبض روح انسان ها هستی آیا در هنگام جان کندن آنها دلت برای کسی سوخته است؟ عزارییل گفت در این مدت دلم برای دو نفر سوخت : داستان کوتاه […]