شنبه, 1 آبان , 1400
اس ام اس فاصله - نمکستان
اس ام اس و جملات زیبا در مورد فاصله 08 اکتبر 2014

اس ام اس و جملات زیبا در مورد فاصله

اس ام اس و جملات زیبا در مورد فاصله امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی همین حوالی دلم «« اس ام اس و جملات زیبا در مورد فاصله »» کاش فاصله ها مثل سیاهی مداد بودن تا موقع دلتنگیها پاکشون میکردیم «« اس ام اس و جملات زیبا در مورد فاصله »» […]