جمعه, 11 آذر , 1401
اس ام اس عرفانی با موضوع خداوند - نمکستان
26 آگوست 2013

دل نوشته برای خدا

دل نوشته برای خدا مهربانا جان مرا آن گونه آرام كن تا آنجا كه بي مهري است عشق بورزم آنجا كه تقصير وكوتاهي است ببخشايم وآنجا كه نوميدي است به نور اميد زنده نگهدارم پس مرا ايماني عطا فرما كه ترديدها را با يقين استوار گردانم و اندوه را با شادماني تباه سازم كه اين […]

18 آگوست 2013

دل نوشته برای خدا دلنوشته خدایی

دل نوشته برای خدا دلنوشته خدایی ای مهربانم سلام مدت هاست آسمانت را با من تقسیم کرده ای که هر بار که به آن نگاه می کنم یاد پاکی سرشار وجود تو بیفتم و سعی کنم هم چون تو پاک باشم دل نوشته برای خدا دلنوشته خدایی مدت هاست زمینت را با من تقسیم کرده […]

10 آگوست 2013

دلنوشته خدا God دل نوشته های پاک خدایی

دلنوشته خدا God دل نوشته های پاک خدایی اى كسى كه يادت مايه آبروى يادكنندگان است و اى كسى كه شكرت موجب كامروائى شاكران است و اى كسى كه طاعتت باعث نجات مطيعان است بر محمد و آلش رحمت فرست و دل هاى ما را بياد خود از هر ياد دلنوشته خدا God دل نوشته […]