شعرهای کوتاه و ناب باباطاهر همدانی
شعرهای کوتاه و ناب باباطاهر همدانی

شعرهای کوتاه و ناب باباطاهر همدانی اشعار و دوبیتی های باباطاهر baba taher ***** دیم یک عندلیب خوشنوایی که می‌نالید وقت صبحگاهی بشاخ گلبنی با گل همی گفت که یارا بی وفایی بی وفایی ***** اشعار و دوبیتی های باباطاهر baba taher ***** به قبرستان گذر کردم صباحی شنیدم ناله و افغان و آهی شنیدم […]

شعرهای کوتاه و ناب باباطاهر همدانی

شعرهای کوتاه و ناب باباطاهر همدانی

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

دیم یک عندلیب خوشنوایی

که می‌نالید وقت صبحگاهی

بشاخ گلبنی با گل همی گفت

که یارا بی وفایی بی وفایی

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

به قبرستان گذر کردم صباحی

شنیدم ناله و افغان و آهی

شنیدم کله‌ای با خاک می‌گفت

که این دنیا نمی‌ارزد بکاهی

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی

دلش از درد دنیا ریشتر بی

اگر بر سر نهی چون خسروان تاج

به شیرین جانت آخر نیشتر بی

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

هر آنکس عاشق است از جان نترسد

یقین از بند و از زندان نترسد

دل عاشق بود گرگ گرسنه

که گرگ از هی هی چوپان نترسد

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

هزاران دل بغارت برده ویشه

هزارانت دگر خون کرده ویشه

هزاران داغ ریش ار ویشم اشمرد

هنو نشمرده از اشمرده ویشه

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ

اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

اگر ملک سلیمانت ببخشند

در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

غم عشق تو کی بر هر سر آیو

همایی کی به هر بوم و بر آیو

زعشقت سرفرازان کامیابند

که خور اول به کهساران بر آیو

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

ته که نوشم نه‌ای نیشم چرایی

ته که یارم نه‌ای پیشم چرایی

ته که مرهم نه‌ای بر داغ ریشم

نمک پاش دل ریشم چرایی

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

بیته یکدم دلم خرم نمانی

اگر رویت بوینم غم نمانی

اگر درد دلم قسمت نمایند

دلی بی غم درین عالم نمانی

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

مو کز سوته دلانم چون ننالم

مو کز بی حاصلانم چون ننالم

بگل بلبل نشیند زار نالد

مو که دور از گلانم چون ننالم

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بی

مرا وصل تو آرام دلک بی

زمهرت ای مه شیرین چالاک

مدامم دست حسرت بر سرک بی

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

مسلسل زلف بر رخ ریته دیری

گل و سنبل بهم آمیته دیری

پریشان چون کری زلف دو تا را

بهر تاری دلی آویته دیری

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

اگر مستان هستیم از ته ایمان

وگر بی پا و دستیم از ته ایمان

اگر گبریم و ترسا ور مسلمان

بهر ملت که هستیم از ته ایمان

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

اگر آئی بجانت وانواجم

وگر نایی به هجرانت گداجم

ته هر دردی که داری بر دلم نه

بمیرم یا بسوجم یا بساجم

*****

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

عاشق آن به که دایم در بلا بی

ایوب آسا به کرمان مبتلا بی

حسن آسا بدستش کاسه‌ی زهر

حسین آسا بدشت کربلا بی

خوشا آنان که الله یارشان بی

بحمد و قل هو الله کارشان بی

خوشا آنان که دایم در نمازند

بهشت جاودان بازارشان بی

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

دلم میل گل باغ ته دیره

درون سینه‌ام داغ ته دیره

بشم آلاله زاران لاله چینم

بوینم آلاله هم داغ ته دیره

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

همچنین بخوانید:  دوبیتی های بابا طاهر

عزیزا کاسه‌ چشمم سرایت

میان هردو چشمم جای پایت

از آن ترسم که غافل پا نهی تو

نشنید خار مژگانم بپایت

اشعار و دوبیتی های باباطاهر

baba taher

*****

شب تاریک و سنگستان و مو مست

قدح از دست مو افتاد و نشکست

نگهدارنده‌اش نیکو نگهداشت

وگرنه صد قدح نفتاده بشکست

شعرهای کوتاه و ناب باباطاهر همدانی