رکورد گینس بزرگترین خر ( الاغ ) زنده در جهان
رکورد گینس بزرگترین خر ( الاغ ) زنده در جهان

عکس های رکورد گینس بزرگترین خر ( الاغ ) زنده در جهان این الاغ بلند قد ترین الاغ زنده در جهان می باشد و به واسطه این قد بلند نامش در کتاب جهانی گینس ثبت گردیده است نام این خر Romulus است و 9 سال سن دارد . بلندی قد این الاغ 172.72 سانتی متر […]

عکس های رکورد گینس بزرگترین خر ( الاغ ) زنده در جهان

رکورد گینس بزرگترین خر ( الاغ ) زنده در جهان رکورد گینس الاغ , رکورد گینس خر , رکورد گینس حیوانات

این الاغ بلند قد ترین الاغ زنده در جهان می باشد و به واسطه این قد بلند نامش در کتاب جهانی گینس ثبت گردیده است

رکورد گینس الاغ , رکورد گینس خر , رکورد گینس حیوانات

نام این خر Romulus است و 9 سال سن دارد . بلندی قد این الاغ 172.72 سانتی متر می باشد.

رکورد گینس الاغ , رکورد گینس خر , رکورد گینس حیوانات

گفتنیست این رکورد در 8 فوریه سال 2013 در کتاب جهانی گینس ثبت گردید

رکورد های گینس بزرگترین خر ( الاغ ) زنده در جهان