عکس های دیدنی رکورد گینس بزرگترین اسب زنده
عکس های دیدنی رکورد گینس بزرگترین اسب زنده

عکس های خفن رکوردهای گینس | رکورد گینس بزرگترین اسب زنده این اسب غول پیکر جیک بزرگ نام دارد و بلژیکی می باشد . متاسفانه این اسب نمی تواند زاد و ولد کند. جیک بزرگ با ارتفاع 210 سانتی متر و عرض شانه 82.75 سانتی متر بزرگترین اسب زنده در جهان می باشد این رکورد […]

عکس های خفن رکوردهای گینس | رکورد گینس بزرگترین اسب زنده

رکورد گینس بزرگترین اسب زنده,بلندترین اسب جهان,بزرگترین اسب دنیا

این اسب غول پیکر جیک بزرگ نام دارد و بلژیکی می باشد . متاسفانه این اسب نمی تواند زاد و ولد کند.

رکورد بزرگترین اسب زنده,بلندترین اسب جهان,بزرگترین اسب دنیا

جیک بزرگ با ارتفاع 210 سانتی متر و عرض شانه 82.75 سانتی متر بزرگترین اسب زنده در جهان می باشد

رکورد گینس,رکوردهای ایرانی گینس,رکوردهای سال 2015 گینس,رکوردهای سال 96 گینس سایت تفریحی نمکستان namakstan.net

این رکورد در تاریخ ژانویه 2010 در ویسکانسین ایالات متحده امریکا در کتاب جهانی گینس ثبت گردید

عکس های خفن رکوردهای گینس | رکورد گینس بزرگترین اسب زنده