اس ام اس و پیامک تبریک روز معلم انگلیسی با ترجمه فارسی
اس ام اس و پیامک تبریک روز معلم انگلیسی با ترجمه فارسی

اس ام اس و پیامک تبریک روز معلم انگلیسی با ترجمه فارسی Dear Teacher Thanks for making us what we are today Happy teachers Day معلم عزیزم برای چیزی که امروز هستم از شما متشکرم روز معلم گرامی باد Thank you teacher for guiding us, inspiring us Happy Teachers Day از اینکه مرا هدایت کردید […]

اس ام اس و پیامک تبریک روز معلم انگلیسی با ترجمه فارسی

پیامک های تبریک روز معلم انگلیسی با ترجمه فارسی

Dear Teacher

Thanks for making us what we are today

Happy teachers Day

معلم عزیزم

برای چیزی که امروز هستم از شما متشکرم

روز معلم گرامی باد

سایت تفریحی نمکستان https://namakstan.net

تبریک روز معلم انگلیسی با ترجمه فارسی,اس ام اس تبریک روز معلم انگلیسی با ترجمه فارسی

Thank you teacher for guiding us, inspiring us

Happy Teachers Day

از اینکه مرا هدایت کردید از شما ممنونم معلمم

الهام بخش من روزت مبارک

سایت تفریحی نمکستان https://namakstan.net

We will always be thankful to you

For all the hard work and efforts

You have put in, for educating us

برای تلاشی که برای آموزش من انجام دادید

همیشه سپاسگزار شما هستم

سایت تفریحی نمکستان https://namakstan.net

You are not only our teacher

You are our friend, philosopher and guide

All molded into one person

شما نه تنها برای من من معلم بودید

بلکه یک دوست خوب و فیلسوف  و راهنمای من نیز بودید

سایت تفریحی نمکستان https://namakstan.net

معلم نوری از انوار عشق است

معلم حامل و سردار عشق است

معلم آیــــه هــــای جــــــاودانـی

طریقی خــوش بـرای زندگـانـی

سایت تفریحی نمکستان https://namakstan.net

خوشا! القاب و نام تو معلم

خوشا! عزو مقام و تو معلم

سخن هایت بود آب حیاتم

خوشا! درس و کلام تو معلم

سایت تفریحی نمکستان https://namakstan.net

بـــوَد مهتــاب جـان اندر سیاهی

مـعـلـم دستـگیـری در تـبـــــاهی

سرآغاز وجود و مهر و عرفان

بوَد او هدیه ای از سوی جانان

سایت تفریحی نمکستان https://namakstan.net

برون خرامی و فارغ شوی ز بنـد نادانی

رهـا شـوی ز نادانی، تو با مـرام معلم

به دشت دانش و فکرت،گل خرد شکوفا

اگر به گوش جان شــنوی تو پیـام معلم

سایت تفریحی نمکستان https://namakstan.net

ز تو دنیای من گردیده روشن

شود دنیا به کام تو معلم!

دعا گوی تو باشد سائس ما

همیشه شاد! کام تو معلم

سایت تفریحی نمکستان https://namakstan.net

معلم سر پــنــــاه بـی پنـــــــاهی

معلم چــــون سپـیدی در سیـاهی‏

معلم آیـــــه های عشق جـانــــان

بـوَد او دین و دانش را نگهبـــان

سایت تفریحی نمکستان https://namakstan.net

رسـد ز باغ اندیشه ، عطــر کلام معلم

به شاخسار فکر آشیان کرده نام معلم

زبان وصف معلم نی بـه عالم خاکی

به عرش الهی رسـد آری مقام معلم

همچنین بخوانید:  مجموعه شعر و متن ادبی و زیبای تبریک روز معلم ۱۳۹۸

سایت تفریحی نمکستان https://namakstan.net

اس ام اس و پیامک تبریک روز معلم انگلیسی با ترجمه فارسی