گزارش تصویری از تد باندی متجاوز و قاتل سریالی زنان امریکا
گزارش تصویری از تد باندی متجاوز و قاتل سریالی زنان امریکا

گزارش تصویری از تد باندی متجاوز و قاتل سریالی زنان امریکا تد باندی مردی خوش چهره بود و در ظاهر خیلی دوستانه و مهربان بود با این حال پشت این صورت معمولی ذهن یک قاتل سریالی پنهان بود باندی بین سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ حدود 30 زن جوان را در آمریکا دزدید و به […]

گزارش تصویری از تد باندی متجاوز و قاتل سریالی زنان امریکا

تد باندی متجاوز و قاتل سریالی زنان امریکا , قاتل کثیف تد باندی , منفورترین قاتل امریکایی تد باندی

تد باندی مردی خوش چهره بود و در ظاهر خیلی دوستانه و مهربان بود با این حال پشت این صورت معمولی ذهن یک قاتل سریالی پنهان بود

تجاوز وحشیانه به دختر 19 ساله در استادیوم , تجاوز به دختر 19 ساله در استادیوم , تجاوز وحشیانه به دختر 19 ساله توسط بازیکن فوتبال

باندی بین سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ حدود 30 زن جوان را در آمریکا دزدید و به قتل رساند. کارآگاهان موافقند که او می توانسته مسئول بیش از ۴۰ مورد ناپدید شدن و قتل کسان دیگری باشد که او هرگز بهشان اعتراف نکرد.

قتل پسر توسط پدر به خاطر ارتباط جنسی , لو رفتن دختر و پسر در اتاق , قتل پسر به دست پدر

او برای فریب دادن قربانیان اغلب اوقات وانمود می کرد یک فرد ناتوان است یا اینکه ژست نویسنده ها را به خودش می گرفت. در مواقع دیگر خیلی راحت درب خانه قربانیان را می شکست و در حالی که انها در خواب بودند با چماق به سرشان کوبیده و آنها را می کشت

تجاوز پدر به دخترش , رابطه نامشروع دختر با پدر ، شیطانی که 18 سال به دختر خود تجاوز می کرد

پس از کشتنشان بهشان تجاوز کرده و شکنجه شان می کرد  و بعد اجزای بدنشان را می برید. او اغلب اوقات چیزی را (مثلا سر قربانی) را ماه ها به عنوان یادگاری در آپارتمانش نگه می داشت.

گزارش تصویری از تد باندی متجاوز و قاتل سریالی زنان امریکا