سخنان زیبای پیامبر و امام علی مؤمن شوخ است و منافق اخمو و عصبانى پیامبر اکرم (ص) سخنان زیبای پیامبر و امام علی دخترم به این دلیل فاطمه نامیده شده است که خداوند عزّ و جل او و دوستدارانش را از آتش دوزخ به دور داشته است پیامبر اکرم (ص) سخنان زیبای پیامبر و امام […]

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

مؤمن شوخ است و منافق اخمو و عصبانى

پیامبر اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

دخترم به این دلیل فاطمه نامیده شده است که

خداوند عزّ و جل او و دوستدارانش را از آتش دوزخ به دور داشته است

پیامبر اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

مهدی (عج) از عترت من و از فرزندان فاطمه است

پیامبر اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

پروردگارم

همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان داده

به مدارا کردن با مردم نیز فرمان داده است

پیامبر اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

قناعت مالی است که تمام شدنی نیست

پیامبر اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

پاداش نیکوکارى زودتر از هر کار خوب دیگرى مى‏ رسد

و کیفر ستم و تجاوز زودتر از هر کار بد دیگرى گریبان مى ‏گیرد

پیامبر اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

ارزش تو به ادب توست

پس آن را با بردبارى آراسته کن

امام علی (ع)

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

کسی که عاقل باشد دین دارد

و کسی که دین دارد وارد بهشت خواهد شد

امام صادق (ع)

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

نیت مؤمن بهتر از عمل او

و نیت کافر بدتر از عمل اوست

و هر کس مطابق نیت خود عمل مى ‏کند

پیامبر اکرم (ص)

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

هر کس براى اصلاح خود

خویشتن را به زحمت بیندازد

خوشبخت مى ‏شود هر کس خود را در لذت‏ ها رها کند

بدبخت مى ‏گردد و بى ‏بهره مى‏ ماند

امام علی (ع)

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

به راستى که دل در درون سینه بى قرار است

و به دنبال حق مى ‏گردد و چون به آن رسید، آرام و قرار مى ‏گیرد

امام صادق (ع)

همچنین بخوانید:  حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا

سخنان زیبای پیامبر و امام علی

کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد

پروردگار بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد

حضرت فاطمه (س)

سخنان زیبای پیامبر و امام علی