این کودک 5 ساله از یک مشکل ژنتیکی خاص رنج می برد که باعث شده است بدن او دیگر دردی را احساس نکند در یک نمونه عجیب این کودک یک بار به قدری سر خود را به میز کوبیده بود که جمجمه اش مو برداشته بود ولی او می خندید و از این کار لذت […]

این کودک 5 ساله از یک مشکل ژنتیکی خاص رنج می برد

که باعث شده است بدن او دیگر دردی را احساس نکند

پسری که درد برایش معنی ندارد + عکس

پسری که درد برایش معنی ندارد + عکس

در یک نمونه عجیب این کودک یک بار به قدری سر خود را به میز کوبیده بود

که جمجمه اش مو برداشته بود ولی او می خندید و از این کار لذت می برد

پسری که درد برایش معنی ندارد + عکس