عکس های مهیج رکورد گینس بزرگترین مار پیتون خانگی
عکس های مهیج رکورد گینس بزرگترین مار پیتون خانگی

عکس های بزرگترین مار پیتون خانگی | رکورد های گینس این مار که مدوزا نام دارد بزرگترین مار پیتون در اسارت می باشد که به واسطه اندازه  غول پیکرش نامش در کتاب جهانی گینس ثبت گردیده است مدوزا 7 متر و 67 سانتی متر طول دارد و وزنش بیش از 158 کیلوگرم است. این رکورد […]

عکس های بزرگترین مار پیتون خانگی | رکورد های گینس

عکس های مهیج رکورد گینس بزرگترین مار پیتون خانگی

این مار که مدوزا نام دارد بزرگترین مار پیتون در اسارت می باشد که به واسطه اندازه  غول پیکرش نامش در کتاب جهانی گینس ثبت گردیده است

بزرگترین مار جهان,عکس های غول پیکرترین مار در جهان,بزرگترین مار دنیا

مدوزا 7 متر و 67 سانتی متر طول دارد و وزنش بیش از 158 کیلوگرم است.

بزرگترین مار جهان,عکس های غول پیکرترین مار در جهان,بزرگترین مار دنیا

این رکورد در تاریخ 12 اکتبر 2011 در کتاب جهانی گینس به ثبت رسید

بزرگترین مار جهان,عکس های غول پیکرترین مار در جهان,بزرگترین مار دنیا

عکس های بزرگترین مار پیتون خانگی | رکورد های گینس