این رز زیبا با گلبرگ های مشکی رز هالفتی نام دارد این رز زیبا کاملا سیاه است و به دلیل متفاوت بودن طرفداران زیادی دارد قابل ذکر است این گل یکی از نادرترین گل های روی زمین است زیباترین گل رز جهان + عکس ها

زیباترین گل رز جهان + عکس ها

زیباترین گل رز جهان + عکس ها

این رز زیبا با گلبرگ های مشکی رز هالفتی نام دارد

رز سیاه

رز سیاه

این رز زیبا کاملا سیاه است و به دلیل متفاوت بودن طرفداران زیادی دارد

رز مشکی

رز مشکی

قابل ذکر است این گل یکی از نادرترین گل های روی زمین است

زیباترین گل رز جهان + عکس ها