خطرناک ترین مار جهان + عکس ها شاید بتوان گفت مار آبی بلچز ( Belcher ) سمی ترین مار در دنیا است یک میلی گرم از سم این مار قادر است بیش از هزار انسان سرحال را بکشد این مار اگر تنها یک چهارم از مقدار گاز یا نیش خود را وارد بدن کند بدون […]

خطرناک ترین مار جهان + عکس ها

شاید بتوان گفت مار آبی بلچز ( Belcher ) سمی ترین مار در دنیا است

یک میلی گرم از سم این مار قادر است بیش از هزار انسان سرحال را بکشد

خطرناک ترین مار دنیا و جهان , مار خطرناک آبی , مار زهر دار آبی

این مار اگر تنها یک چهارم از مقدار گاز یا نیش خود را وارد بدن کند بدون شک آن فرد در کمتر از یک دقیقه می میرد

ماهی گیرها و غواصان اصلی ترین قربانی های این مار بسیار سمی هستند

خطرناک ترین مار دنیا و جهان , مار خطرناک آبی , مار زهر دار آبی

این مار بیشتر در منطفه شمالی استرالیا و البته جنوب شرق آسیا دیده شده است

خطرناک ترین مار جهان + عکس ها