گران ترین و بزرگترین الماس جهان + عکس ها
گران ترین و بزرگترین الماس جهان + عکس ها

گران ترین و بزرگترین الماس جهان + عکس ها این الماس که اندازه اش بزرگ تر از یک توپ پینگ پنگ است بعنوان بزرگترین الماس جهان شناخته می شود تعدادی از بزرگترین جواهرسازان جهان می خواهند حراجی بزرگی تشکیل دهند و این الماس ۱۱۸ قیراطی را قیمت گذاری کنند و اگر مشتری مناسبی پیدا شد […]

گران ترین و بزرگترین الماس جهان + عکس ها

عکس گران ترین الماس جهان , بزرگترین الماس جهان

این الماس که اندازه اش بزرگ تر از یک توپ پینگ پنگ است بعنوان بزرگترین الماس جهان شناخته می شود

تعدادی از بزرگترین جواهرسازان جهان می خواهند حراجی بزرگی تشکیل دهند و این الماس ۱۱۸ قیراطی را قیمت گذاری کنند و اگر مشتری مناسبی پیدا شد بفروشند

عکس گران ترین الماس جهان , بزرگترین الماس جهان

در نگاه اول هر کس این الماس را دیده بدون شک دهانش باز مانده است

گران ترین و بزرگترین الماس جهان + عکس ها