سخنان فلسفی و پند آموز سری ۱۸
سخنان فلسفی و پند آموز سری ۱۸

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین در مواقعی که با محبوب خویش مجادله می‎کنی و از او گله داری تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه‎های قدیم نگیر سخنان فلسفی و پند آموز فروردین وقتی چیزی را از دست دادی درس گرفتن از آن را از دست نده سخنان فلسفی و پند آموز […]

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

سخنان فلسفی

در مواقعی که با محبوب خویش مجادله می‎کنی و از او گله داری

تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از گلایه‎های قدیم نگیر

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

وقتی چیزی را از دست دادی

درس گرفتن از آن را از دست نده

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

این سه میم را از همواره دنبال کن:

محبت و احترام به خود را

محبت به همگان را

مسؤولیت‎پذیری در برابر کارهایی که کرده‎ای

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

به خاطر داشته باش

دست نیافتن به آنچه می‎جویی گاه اقبالی بزرگ است

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

اگر می‎خواهی قواعد بازی  را عوض کنی

نخست قواعد را فرابگیر

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

به خاطر یک مشاجره‎ی کوچک

ارتباطی بزرگ را از دست نده

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده‎ای

گام‎هایی را پیاپی برای جبران  آن خطا بردار

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا

اما ارزش‎های خود را به‎سادگی در برابر آنها فرومگذار

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

شرافتمندانه بزی

تا هرگاه بیش‎تر عمر کردی

با یادآوری  زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

زیرساخت زندگی شما

وجودجوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

به خاطر داشته باش که عشق‎های سترگ و دستاوردهای عظیم

به خطر کردن‎ها و ریسک‎های بزرگ محتاج‎اند

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

دانش خود را با دیگران درمیان بگذار

این تنها راه جاودانگی است

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

با دنیا و زندگیِ زمینی بر سر مهر باش

همچنین بخوانید:  سخنان بزرگان جهان | سخنان بزرگان

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفته‎ای

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

بدان که بهترین ارتباط، آن است که عشق شما به هم

از نیاز شمابه هم سبقت گیرد

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

وقتی می‌خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی

ببین چه چیز را از دست داده‎ای که چنین موفقیتی را به دست آورده‎ای

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین

در عشق و آشپزی

جسورانه دل را به دریا بزن

سخنان فلسفی و پند آموز فروردین