خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه
خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه

خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه تو مهمونی : آخ جون هندونه آوردن … خوب دیگه داره میرسه به من هدف رو انتخاب کنم یه نفر مونده برسه به من … یکی هندونه ورد نظر منو برمیداره خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه ترول جدید و فارسی سرکار گذاشتن […]

خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه

خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه

تو مهمونی : آخ جون هندونه آوردن …

خوب دیگه داره میرسه به من هدف رو انتخاب کنم

یه نفر مونده برسه به من … یکی هندونه ورد نظر منو برمیداره

خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه

ترول جدید و فارسی سرکار گذاشتن بچه ها تو کلاس و مدرسه

قبل از اینکه معلم بیاد سر کلاس همه دارن سر و صدا میکنن که یهو …

من : بر پا آقا معلم اومد …

همه کپ می کنن … و کلاس سکوت محض میشه

من : نه نیومده خالی بستم !!!

خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه

خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه

ترول فارسی داستان های من و بابام

بابا : هی پسر تو بهتره امتحانت رو خوب بدی و پاس بشی . اگه نشدی دیگه باید فراموش کنی که من پدرتم !!!

من : باشه … هر چی شما بگید پدر …

فردا بعد از امتحان …

بابا : خوب پسرم امتحانت چطور بود ؟

من : ببخشید شما ؟؟!

خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه

خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه

ترول خنده دار و جدید رفتار مامان با من

مامان : ممووشی مامان کوو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من : مامان بسه لطفا !!! من 18 سالمه !!!

مامان : مثل اینکه هوس کردی اینترنت قطع بشه ؟!!!!!

من : من اینجاااااااااااام !

خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه

خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه

ترول خنده دار  فارسی عشق دروغین

زن : عزیزم ساعت چنده ؟

مرد : عزیزم ساعت چنده ؟

زن : وا میگم ساعت چنده  توام میگی ساعت چنده ؟؟؟

مرد : وا میگم ساعت چنده  توام میگی ساعت چنده ؟؟؟

زن : چرا هر چی میگم تکرار میکنی ؟؟؟

مرد : چرا هر چی میگم تکرار میکنی ؟؟؟

زن : عزیزم …. دوستت دارم !!!

مرد : ساعت یازده و نیمه !!!

خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه

خنده دار ترین و جدیدترین ترول های مرداد ماه